เครื่องดนตรี

ทับ

ทับ เป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญ ในการให้จังหวะควบคุมการเปลี่ยนแปลงจังหวะและ เสริมท่ารำของการแสดงโนราให้ดีเยี่ยม ตัวทับ มีลักษณะคล้ายกลองยาว
แต่ มีขนาดเล็กกว่า มาก ยาวประมาณ ๔๐-๕๐ เซนติเมตร ทำด้วยไม้แก่น ขนุน หุ้มด้วยหนัง เช่น หนังค่าง หนังแมว ตรึงหนัง ด้วยเชือกด้ายและหวาย ทับใบหนึ่งจะ
มีเสียงทุ้ม เรียกว่า “ลูกเทิง” ส่วนอีกใบ หนึ่งจะ มีเสียงแหลมเรียกว่า “ลูกฉับ” ทับเป็นกลองหน้าเดียว ขึ้นหนังหน้ากลองด้วยเกลียวเชือกหนังหรือหวายมีปากลำโพง
ทำด้วยไม้ หรือดินเผาเรียวยาวโดยคอดตรงปลาย ทับนี้แต่เดิมใช้บรรเลงในวง “มโหรีเครื่องสี่” มาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยมีเครื่องดนตรี 4 ชิ้นคือ ซ
อสามสาย กระจับปี่ กรับพวง และ ทับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s