กรมศิลปากร

กรมศิลปากร
การแสดงพื้นเมืองของกรมศิลปากร ปัจจุบันการแสดงพื้นเมืองมีอยู่มากมายตามภูมิภาคต่างๆ มีทั้งที่เป็นแบบแผนดั้งเดิม และแบบที่คิดขึ้นใหม่ เพราะสาเหตุแห่งความนิยมทางวัฒนธรรมพื้นเมือง ด้วยการแลกเปลี่ยนในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการแสดงวัฒนธรรมสี่ภาค รวมทั้งการศึกษาในเชิงเปรียบเทียบ หรือแม้กระทั้งการแสดงเพื่อเป็น เอกลักษณ์ของจังหวัด มาให้การแสดงพื้นเมืองเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย กอปรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ของกรมศิลปากรได้รับความรู้ด้านการแสดงพื้นเมือง นำมาถ่ายทอด และฝึกหัด เพื่อใช้สำหรับการแสดงในงานต่างๆ ทำให้ชุดการแสดงพื้นเมืองเป็นที่นิยมแพร่หลาย ซึ่งเมื่อกรมศิลปากรนำมาจัดแสดงจะมีทั้งที่เป็น
แบบแผนดั้งเดิม และแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหม่
๓.๑ แบบดั้งเดิม
เป็นการแสดงพื้นเมืองที่เกิดขึ้นในชนบทของทุกภาคของประเทศไทย สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม และสภาพของสังคม รวมทั้งการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิอากาศ ออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบของการละเล่นกันในกลุ่มชนเพื่อพิธีการ เพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อเทศกาลที่สำคัญๆ ได้แก่
– กลองสะบัดชัย
– ฟ้อนเล็บ
– ฟ้อนเทียน
– ฟ้อนเงี้ยว
– ฟ้อนเจิง
– ฟ้อนดาบ
– รำโนรา
– รำสิละ
– แสกเต้นสาก
– ฟ้อนภูไท
– เซิ้งกระติ๊บข้าว
– รำโทน
– รำแม่ศรี
– เรือมจับกรับ
– เซิ้งกะโป๋
– เซิ้งบั้งไฟ
– เซิ้งตังหวาย

๓.๒ แบบที่กรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้นใหม่
เป็นการแสดงพื้นเมืองที่กรมศิลปากรนำมาปรับปรุง และประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมทั้งในด้านความสวยงาม และระยะเวลาในการแสดงให้มีความกระชับ และรวดเร็ว ซึ่งเป็นชุดการแสดงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ได้แก่
– ฟ้อนแพน
– ฟ้อนสาวไหม
– ฟ้อนมาลัย
– ฟ้อนดวงเดือน
– ฟ้อนจันทราพาฝัน
– ระบำตารีกีปัส
– ระบำร่อนแร่
– รำซัดชาตรี
– ระบำศิลปากร
– ระบำเก็บใบชา
– ระบำชาวนา
– ระบำสี่ภาค
– ระบำไตรภาคี
– ระบำตรีลีลา
– เซิ้งโปงลาง
– เซิ้งอีสาน
– เซิ้งสวิง
– เซิ้งกระหยัง
– เซิ้งสราญ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s